d'application à partir du 15/05/2007
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 143.


Art. 144.
15/05/2007 § 1. Bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle worden Kamers van eerste aanleg en Kamers van beroep ingesteld, administratieve rechtscolleges bedoeld in artikel 161 van de Grondwet.
P 15/05/2007
  -08/04/2012
§ 2. De Kamers van eerste aanleg nemen kennis van :
15/05/2007 de inbreuken op de bepalingen van artikel 73bis, behoudens de inbreuken die tot de bevoegdheid van de Leidend ambtenaar behoren zoals bepaald in artikel 143;
15/05/2007 de beroepen tegen de beslissingen van de Leidend ambtenaar of van de door hem aangewezen ambtenaar genomen overeenkomstig artikel 143, § 3;
15/05/2007 de beroepen door de Leidend ambtenaar tegen de beslissingen van het Comité om de zaken bedoeld in artikel 146bis af te sluiten zonder gevolg of met een waarschuwing.
15/05/2007 § 3. De Kamers van beroep nemen met volle rechtsmacht kennis van :
15/05/2007 de beroepen tegen de beslissingen van de Kamers van eerste aanleg;
15/05/2007 de beroepen tegen de beslissingen van het Comité zoals bedoeld in artikel 155, § 2.

Art. 145.

FR   NL   [Affichage pour impression]