d'application à partir du 22/03/2016
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 mei 2018 houdende uitvoering van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme

Art. 5.


Art. 6.
22/03/2016 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 maart 2016.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]