Koninklijk besluit van 6 december 2018 betreffende de vergoeding van weesgeneesmiddelen en van de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar zijn

Art. 8


(En vigueur le: 01/01/2019 - )

est cit par:

Art. 14

Voor de Colleges die vr de inwerkingtreding van dit besluit bestonden, wordt het eerste rapport bedoeld in artikel 4, 3, aan de Commissie overgemaakt binnen de 30 maanden vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit. De behandelingstermijn voorzien in paragraaf 3 van artikel 8 is niet van toepassing voor de dossiers die bij het secretariaat van de Colleges ingediend worden vr de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.
(En vigueur le: 01/01/2019 - )