Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 7.


Art. 8.
01/01/1990 De staten betreffende de invaliditeit worden op naam opgemaakt.
01/01/1990 Ze bevatten de uitgaven die zijn geboekt tijdens de tijdvakken waarop die bescheiden betrekking hebben.

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]