Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een plaatselijke of gewestelijke dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad

Art. 5.


Art. 6.
03/12/1966 De in artikel 5 bedoelde ambtenaar die vóór 1 september 1963 geslaagd is voor een examen over de voldoende kennis of over de elementaire kennis van de tweede taal, zoals het voorgeschreven was in artikel 9, § 6 of § 7, van de wet van 28 juni 1932, wordt voor de in artikel 4 van dit besluit genoemde betrekkingen, vrijgesteld van het examen over de voldoende kennis onderscheidelijk over de elementaire kennis, voorgeschreven in artikel 21, §§ 4 en 5, van de gecoördineerde wetten.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]