Publié le 25/07/1963
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 8.


Art. 8bis.
01/01/2005 Wanneer de Koning in de schoot van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid één of meerdere technische comités, andere dan het Algemeen coördinatie-comité of zijn werkgroepen opricht, kan Hij voorschrijven dat deze comités, zoals het Beheerscomité van de Kruispuntbank, ook zullen samengesteld worden uit leden-vertegenwoordigers van één of meerdere instellingen van sociale zekerheid die Hij benoemt op voorstel van deze instellingen.

Art. 8ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]