d'application à partir du 01/01/1997
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 22.


HOOFDSTUK V - DIVERSE BEPALINGEN
Art. 23.
01/01/1997 Het koninklijk besluit van 7 april 1954 houdende algemeen reglement op de begroting en de comptabiliteit van de bij de wet van 16 maart 1954, bedoelde instellingen van openbaar nut, is niet langer meer van toepassing op de instellingen van categorie D.


Art. 24.

FR   NL   [Affichage pour impression]