d'application Ó partir du 09/12/2006
   

FR   NL  

Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 28.


Art. 29.
09/12/2006 ž 1. De tegemoetkoming voor de deelname aan het multidisciplinair overleg indien het overleg ten huize van de rechthebbende plaatsheeft, waarin is voorzien in artikel 7, eerste lid, van het ministerieel besluit vermeld in artikel 28, ž 1, wordt aangerekend middels de pseudocode 773172 voor de patiŰnten omschreven in artikel 1, 8░, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27 en middels de pseudocode 776532 voor de patiŰnten omschreven in artikel 1, 9░, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27.
09/12/2006 De tegemoetkoming voor de deelname aan het multidisciplinair overleg indien het overleg niet ten huize van de rechthebbende plaats heeft, waarin is voorzien in artikel 7, eerste lid, van het ministerieel besluit vermeld in artikel 28, ž 1, wordt aangerekend middels de pseudocode 773216 voor de patiŰnten omschreven in artikel 1, 8░, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27 en middels de pseudocode 776554 voor de patiŰnten omschreven in artikel 1, 9░, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27.
09/12/2006 De tegemoetkoming voor de deelname aan het multidisciplinair overleg, waarin is voorzien in artikel 7, tweede lid, van het ministerieel besluit vermeld in artikel 28, ž 1, wordt aangerekend middels de pseudocode 427350 voor de patiŰnten die niet opgenomen zijn in een ziekenhuis en middels de pseudocode 427361 voor de patiŰnten die opgenomen zijn in een ziekenhuis.
09/12/2006 De tegemoetkoming voor de registratie, waarin is voorzien in artikel 7, derde lid, van het ministerieel besluit vermeld in artikel 28, ž 1, wordt aangerekend middels de pseudocode 773290 voor de patiŰnten omschreven in artikel 1, 8░, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27, middels de pseudocode 776576 voor de patiŰnten omschreven in artikel 1, 9░, van hetzelfde besluit, middels de pseudocode 427372 voor de patiŰnten omschreven in artikel 1, 11░ van hetzelfde besluit die niet opgenomen zijn in een ziekenhuis en middels de pseudocode 427383 voor de patiŰnten omschreven in artikel 1, 11░ van hetzelfde besluit die opgenomen zijn in een ziekenhuis.
09/12/2006 ž 2. De ge´ntegreerde dienst voor thuisverzorging stelt maandelijks per verzekeringsinstelling een factuur op, conform het model opgenomen in bijlage 65 voor de patienten omschreven in artikel 1, 8░ en 9░ van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27.
01/09/2003 Deze factuur omvat:
01/09/2003 - een lijst van de betrokken rechthebbenden, aangesloten bij die verzekeringsinstelling, waarbij telkens wordt vermeld:
01/09/2003 - de datum van het multidisciplinair overleg;
01/09/2003 - het RIZIV-identificatienummer van de deelnemers aan dat overleg waarvoor een tegemoetkoming wordt aangerekend;
01/09/2003 - een lijst van de zorgverleners ge´dentificeerd aan de hand van hun RIZIV-nummer, met voor elke zorgverlener het aantal van elke pseudocode dat in rekening wordt gebracht en het rekeningnummer van die zorgverlener.
09/12/2006 De ge´ntegreerde dienst voor thuisverzorging stelt maandelijks per verzekeringsinstelling een factuur op, conform het model opgenomen in bijlage 71, voor de patienten omschreven in artikel 1, 11░, van het koninklijk besluit besluit vermeld in artikel 27.
01/09/2003 ž 3. De verzekeringsinstellingen betalen aan de hand van die facturen de tegemoetkomingen aan de betrokken zorgverleners.
01/01/2006 ž 4. Wat de ge´ntegreerde dienst voor thuisverzorging erkend door de Franse Gemeenschapscommissie betreft, wordt de facturatie verricht door :
01/09/2003 - de co÷rdinatiecentra, via het inschrijvingsnummer van de verbonden ge´ntegreerde dienst voor alle rechthebbenden die zich bekennen tot de co÷rdinatiecentra;
01/09/2003 - de ge´ntegreerde dienst voor thuisverzorging voor de rechthebbenden die zich niet bekennen tot de co÷rdinatiecentra.

HOOFDSTUK XIII. - TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN DIE DOOR DE RECHTHEBBENDEN WERDEN GEDRAGEN MET BETREKKING TOT ENTERALE VOEDING THUIS VIA SONDE OF STOMIE - MAXIMUMFACTUUR

Art. 30.

FR   NL   [Affichage pour impression]