Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot regeling van de inschrijving van de ambtenaren van de hoofdbesturen en van de in België zetelende uitvoeringsdiensten op een van de taalrollen

Art. 2.


Art. 3.
03/12/1966 Artikel 2 is eveneens van toepassing op de in artikel 1 vermelde diensten die geen hoofdbesturen van de Staat zijn en waar, vóór de inwerkingtreding van artikel 43, § 4, van dezelfde wetten, wets- of statuutbepalingen, taalrollen hadden ingesteld.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]