Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 57.

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Vervanging] § 3. Als de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen niet op verzoek van de ...
      d'application à partir du 10/01/2000

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] § 3. Als de Nationale Commissie <:W>artsen-ziekenfondsen<:w> niet op verzoek van ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL