Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 142.

[Wet 10/04/2014 - B.S. 30/04/2014 éd.1 p.35460 art.88 Invoeging] <:W>Wanneer een zorgverlener het voorwerp uitmaakt van strafrechtelijke ...
      d'application ŕ partir du 10/05/2014