Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 142.

[Wet 19/03/2013 - B.S. 29/03/2013 éd.2 p.20185 art.15 Invoeging] <:M>De gehele terugbetaling gebeurt door overschrijving op rekening van het ...
      d'application ŕ partir du 08/04/2013