Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Art. 24.


Art. 2.
03/02/1995 De bewijzen die zijn afgegeven met toepassing van artikel 22 van het koninklijk besluit van 30 november 1966, zoals dat artikel geredigeerd was vooraleer het door het tegenwoordige besluit werd gewijzigd, zijn geldig zonder enige tijdsbeperking.

FR   NL   [Affichage pour impression]