Publié le 10/12/1993
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 28 oktober 1993 ter bepaling van de wijze van vaststellen en meedelen van de gegevens in verband met de voorwaarden van verzekerbaarheid van de zelfstandigen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 12.


Art. 13.
01/01/1997 Het ministerieel besluit van 9 november 1989, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 mei 1990, tot vaststelling van het model der bijdragebescheiden inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering van de zelfstandigen, en het ministerieel besluit van 18 juni 1991 tot vaststelling van het model der bijdragebescheiden inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen, van de meehelpende echtgenoten die vrijwillig onder het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 ressorteren, worden door dit besluit opgeheven.

Art. 14.

FR   NL   [Affichage pour impression]