Publié le 13/06/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van de artikelen 59quinquies en sexies van de programmawet van 2 januari 2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft

Art. 8.


Art. 9.
01/01/2011 Dit besluit houdt op uitwerking te hebben bij de stopzetting van de dienstverlening die is vermeld in artikel 2 of indien de Dienst vaststelt dat aan het geheel van alle voorwaarden vermeld in dit besluit niet meer voldaan is.

Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]