Publié le 17/06/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 11 juni 2019 tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden

Art. 5.


Art. 6.
01/07/2019 De minister bevoegd voor sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]