Publié le 24/08/1988
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 mei 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag

Art. 2.


Art. 3.
01/01/1987 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1987

FR   NL   [Affichage pour impression]