Publié le 01/07/2010
   

FR   NL  

Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Art. 11.


Art. 11bis.
01/07/2011 Opgeheven door: Wet 6-6-2010 - B.S. 1-7 - ed. 1 - art. 109

Art. 12.

FR   NL   [Affichage pour impression]