Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 64.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Voor de verstrekkingen die verricht worden met zware medische apparatuur of in ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 22/02/1998 - B.S. 03/03/1998 Wijziging] Voor de verstrekkingen die verricht worden met zware medische apparatuur of in ...
      d'application à partir du 13/03/1998

[Wet 27/04/2005 - B.S. 20/05/2005 éd.2 Wijziging] § 1. Voor de verstrekkingen die verricht worden met zware medische apparatuur of in ...
      d'application à partir du 30/05/2005