K.B. 12-5-2014: uitvoering art. 25 en volgende van de gecoördineerde wet

Résumé: Numac tekst: 2014022292

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 19-06-2014 - Wijzigende numac: 2014022292

FR   NL  


Koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.     Art. 2.

HOOFDSTUK II.- BIJZONDERE BEPALINGEN

Afdeling I.- Epidermolysis bullosa

Art. 3.

Afdeling II.- Uitvoering van cohortbeslissingen

Art. 4.

Afdeling III.- Verzorging in het buitenland

Art. 5.

HOOFDSTUK III.- COHORTBESLISSING

Afdeling I.- Het aannemen van cohortbeslissingen

Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.

Afdeling II.- Overeenkomsten

Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.

HOOFDSTUK IV.- COMMISSIE VOOR ADVIES IN GEVAL VAN TIJDELIJKE TEGEMOETKOMING VOOR HET GEBRUIK VAN EEN GENEESMIDDEL

Art. 18.     Art. 19.

HOOFDSTUK V.- ORGANISATIE VAN PROGRAMMA'S VOOR GEBRUIK IN SCHRIJNENDE GEVALLEN EN MEDISCHE NOODPROGRAMMA'S

Art. 20.

HOOFDSTUK VI.- OPHEFINGS- EN SLOTBEPALINGEN

Art. 21.     Art. 22.     Art. 23.     Art. 24.     Art. 25.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet14/12/2014

FR   NL