Publié le 02/06/1989
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 16 mei 1989 tot vaststelling van het model van verzekeringskaart inzake verplichte ziekte- en invaiditeitsverzekering en van de modaliteiten inzake het gebruik ervan

Art. 4.


Art. 5.
01/07/1989 Wanneer een verzekeringskaart niet wordt terugbezorgd of een duplicaat wordt uitgereikt dan moet de verzekeringsinstelling de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering daarvan in kennis stellen volgens de modaliteiten bepaald door die dienst. Wanneer evenwel de geldigheidsduur van de verzekeringskaart één jaar niet overtreft dan wordt die verplichting tot kennisgeving beperkt tot enkel de afgeleverde duplicaten.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]