M.B. 20-12-1999: uitvoering art. 253 van K.B. 3-7-1996 en art. 30 van K.B. 22-2-1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake sociale identiteitskaart

Résumé: Papierversie: pagina ACBZ/79

Note: Tekst met volledige historiek
Opgeheven door: K.B. 26-2-2014 - B.S. 7-3 - ed. 2 - art. 15

FR   NL  


Ministerieel besluit van 20 december 1999 tot uitvoering van artikel 253 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en van artikel 30 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart

Table des Matières du document

Artikel 1     Art. 2     Art. 3     Art. 4

FR   NL