Publié le 28/12/2004
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 16 december 2004 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen de graden van de agenten bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Art. 2.


Art. 3.
01/11/2004 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2004.

FR   NL   [Affichage pour impression]