K.B. 18-1-2018: toekennen financiële tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisaties van logopedisten

Résumé: Numac Tekst: 2018010363

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 2-2-2018 - Wijzigende numac: 2018010363

FR   NL  


Koninklijk besluit van 18 januari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de logopedisten

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

FR   NL