Koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

Art. 4

[Koninklijk besluit 11/06/2018 - B.S. 25/06/2018 p.51479 art.4 Invoeging] De vergoeding wordt vastgesteld per volledige kalendermaand effectieve ...
      d'application partir du 28/08/2017

[Koninklijk besluit 24/11/2018 - B.S. 09/12/2019 art.2 Wijziging] De vergoeding wordt vastgesteld per <:M>begonnen<:m> kalendermaand ...
      d'application partir du 01/01/2018

[Koninklijk besluit 31/03/2020 - B.S. 16/04/2020 art.4 Wijziging] De vergoeding wordt vastgesteld per begonnen kalendermaand effectieve ...
      d'application partir du 01/01/2019