K.B. 31-7-2017: Overeenkomsten voor financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg

Résumé: Numac tekst: 2017030883

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 7-10-2019 - Wijzigende numac: 2019014884

FR   NL  


Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg

Table des Matières du document

HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

HOOFDSTUK 2. - PERMANENTE WERKGROEP

Art. 4.

HOOFDSTUK 3. - INDIENING VAN KANDIDATUUR, SELECTIECRITERIA EN SELECTIEPROCEDURE

Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.

HOOFDSTUK 4. - OVEREENKOMST TUSSEN HET PILOOTPROJECT EN HET VERZEKERINGSCOMITE

Art. 14.     Art. 15.

HOOFDSTUK 5. - INTEGRATIEMANAGEMENT

Art. 16.

HOOFDSTUK 6. - BUDGETGARANTIE: BEREKENING VAN DE VERWACHTE KOST EN VAN DE REELE KOST

Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.

HOOFDSTUK 7. - BUDGETGARANTIE: STORTEN VAN GEREALISEERDE EFFICIENTIEWINSTEN

Art. 20.     Art. 21.     Art. 22.     Art. 23.     Art. 24.     Art. 25.     Art. 26.

HOOFDSTUK 8. - BUDGETGARANTIE: AANWENDING EFFICIENTIEWINSTEN

Art. 27.

HOOFDSTUK 9. - ALTERNATIEVE VORMEN VAN VERGOEDING

Art. 28.

HOOFDSTUK 10. - BEDRAGEN TEN LASTE VAN DE RECHTHEBBENDE

Art. 29.

HOOFDSTUK 11. - ANDERE ADMINISTRATIEVE EN FINANCIELE VOORWAARDEN

Art. 30.     Art. 31.     Art. 32.     Art. 33.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 118/08/2017
Annexe 218/08/2017
Annexe 318/08/2017
26-107/10/2019

FR   NL