Publié le 18/08/2017
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg

Art. 12.


Art. 13.
18/08/2017 § 1. Het Verzekeringscomité stelt, op voorstel van de permanente werkgroep, de lijst van projecten vast waarmee een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2, kan worden gesloten.
18/08/2017 § 2. De leidend ambtenaar van de Dienst voor Geneeskundige verzorging deelt de gemotiveerde beslissing mee aan de projecten die niet in aanmerking komen voor een overeenkomst.

HOOFDSTUK 4. - OVEREENKOMST TUSSEN HET PILOOTPROJECT EN HET VERZEKERINGSCOMITE

Art. 14.

FR   NL   [Affichage pour impression]