Publié le 05/04/1969
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 januari 1969 tot vaststelling van de administratieve sancties die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 14.


Art. 15.
01/01/1964 Opgeheven bij K.B. 18-5-1971 - B.S. 25-5

FR   NL   [Affichage pour impression]