Publié le 03/03/1998
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 206bis.


TITEL X.- SLOTBEPALINGEN
Art. 207.
13/03/1998 Opgeheven bij: Wet 22-2-98 - B.S. 3-3.


Art. 207bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]