Publié le 02/04/2010
   

FR   NL  

Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 34.


HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding
Art. 35.
12/04/2010 § 1. Behoudens wat dit artikel en de artikelen 1, 6, 7, 9, 10, 11, 33 en 34 betreft, bepaalt de koning de datum van inwerkingtreding van deze wet.
12/04/2010 § 2. Deze wet is van toepassing op schade veroorzaakt door een feit dat dateert van na de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad.
12/04/2010 Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden Bekendgemaakt.


FR   NL   [Affichage pour impression]