Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 12

[B.S. 29/08/2003 Invoeging] In afwijking van de bepalingen van <:C 1>artikel 11<:c> gelden de ...
      d'application à partir du 01/09/2003

[Verordening 16/12/2019 - B.S. 27/01/2020 p.3275 art.2 Opheffing] <:W>Opgeheven door: Verord. 16-12-19 - B.S. 27-1-20 - art. 2<:w>
      d'application à partir du 01/07/2020