Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 13.


Art. 14.
01/01/1990 De als voorschot betaalde uitgaven mogen niet op de staten voorkomen.
01/01/1990 Daarentegen moeten de uitgaven die zijn gedaan met toepassing van artikel 30 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, wel worden opgenomen.

Art. 15.

FR   NL   [Affichage pour impression]