Publié le 26/03/1998
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 1 maart 1998 houdende verdeling van de inkomsten bedoeld in artikel 191, 7°, 8°, 9°, 13°, 14°, 15° en 18° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 3


Art. 4
01/01/1996 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1996.

FR   NL   [Affichage pour impression]