Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 21.


Afdeling VI - Beroep
Art. 22.
01/01/1990 De verzekeringsinstelling kan bij de bevoegde rechtscolleges beroep instellen tegen de beslissing die door de Dienst voor uitkeringen in toepassing van de artikelen 6, 17 en 18 is genomen.


Afdeling VII - Inwerkingtreding

Art. 23.

FR   NL   [Affichage pour impression]