Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 4.

[Verordening 18/12/2019 - B.S. 14/02/2020 éd.2 p.9049 art.2 Invoeging] <:W>Voor de toepassing van het vorige lid wordt het uiterlijk op de laatste dag van ...
      d'application à partir du 01/03/2020