Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 80.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est citÚ par:

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 354.

De begrotingen en rekeningen met betrekking tot de toepassing van de internationale verdragen staan los van die van de algemene regeling voor verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bepaald in de artikelen 16 en 80 van de geco÷rdineerde wet.
(En vigueur le: 10/08/1996 - )