K.B. 23-12-1996: beheersing van de uitgaven geneeskundige verzorging

Résumé: Papier versie: pagina 212

Note: Historiek vanaf 10-1-1997

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 31-12-1996 - ed. 4

Numac: 1996022748

FR   NL  


Koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende algemene tijdelijke en bewarende maatregelen inzake beheersing van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, met toepassing van artikel 3, § 1, 1° en 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie

Table des Matières du document

Artikel. 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

FR   NL