Publiť le 18/04/1954
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 9 april 1954 ter regeling van de bevoegdheden van de revisoren bij de instellingen van openbaar nut

Art. 13.


Art. 14.
28/04/1954 Onze Minister van FinanciŽn, Onze Minister van Economische Zaken en Middenstand, Onze Minister van Verkeerswezen, Onze Minister van Openbare Werken en van Wederopbouw, Onze Minister van Volksgezondheid en van het Gezin, Onze Minister van Landsverdediging, Onze Minister van Buitenlandse Handel, Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg en Onze Minister van Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]