Publié le 18/04/1954
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 9 april 1954 ter regeling van de bevoegdheden van de revisoren bij de instellingen van openbaar nut

Art. 4.


Art. 5.
28/04/1954 De echtverklaringen van de revisoren dekken noch de verantwoordelijkheid van de beheersorganen, noch die van hun aangestelden; zij verbinden evenmin de Ministers.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]