Publiť le 18/04/1954
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 9 april 1954 ter regeling van de bevoegdheden van de revisoren bij de instellingen van openbaar nut

Art. 9.


HOOFDSTUK III - STATUUT DER REVISOREN
Art. 10.
28/04/1954 De Minister waarvan de organismen afhangen, en de Minister van FinanciŽn duiden, in gemeenschappelijk overleg, bij deze organismen ťťn of meerdere revisoren aan, zoveel mogelijk onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren gekozen. Deze aanstelling kan ingetrokken worden door een gemeenschappelijke beslissing van de betrokken Minister en de Minister van FinanciŽn.
28/04/1954 De revisoren ontvangen van de Minister, waarvan de organismen afhangen, de nodige onderrichtingen tot het volbrengen van hun opdracht. De algemene onderrichtingen betreffende de comptabiliteits- en de budgettaire aangelegenheden worden hun gegeven door de Minister van FinanciŽn. Deze onderrichtingen mogen de uitoefening van hun opdracht niet beperken.


Art. 11.

FR   NL   [Affichage pour impression]