Publié le 18/04/1954
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 9 april 1954 ter regeling van de bevoegdheden van de revisoren bij de instellingen van openbaar nut

Artikel 1.


Art. 2.
28/04/1954 De revisoren oefenen hun toezicht uit op de comptabiliteitsverrichtingen.
28/04/1954 Dit toezicht slaat noodzakelijk op:
28/04/1954 a) de juistheid van de verantwoordingsbescheiden der geboekte verrichtingen;
28/04/1954 b) de juiste aanrekening van deze verrichtingen overeenkomstig de begroting en de bepalingen ter regeling van de boekhouding van de organismen;
28/04/1954 c) de stiptheid in het innen der schuldvorderingen en het aanzuiveren der schulden.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]