Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 144.

[Wet 28/12/1999 - B.S. 28/01/2000 Vervanging] § 1. Elke afdeling van de commissie van beroep bedoeld in <:C 1>artikel 142, § 2<:c>, ...
      d'application ā partir du 07/02/2000