Publié le 26/07/2018
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 56bis.


Art. 56ter.
01/01/2019 § 1. Opgeheven door: Wet 19-7-18 - B.S. 26-7 - art. 9
01/01/2019 § 2. Opgeheven door: Wet 19-7-18 - B.S. 26-7 - art. 9
01/01/2019 § 3. Opgeheven door: Wet 19-7-18 - B.S. 26-7 - art. 9
01/01/2019 § 4. Opgeheven door: Wet 19-7-18 - B.S. 26-7 - art. 9
01/01/2019 § 5. Opgeheven door: Wet 19-7-18 - B.S. 26-7 - art. 9
01/01/2019 § 6. Opgeheven door: Wet 19-7-18 - B.S. 26-7 - art. 9
01/01/2019 § 7. Opgeheven door: Wet 19-7-18 - B.S. 26-7 - art. 9
01/01/2019 § 8. Opgeheven door: Wet 19-7-18 - B.S. 26-7 - art. 9
01/01/2019 § 9. Opgeheven door: Wet 19-7-18 - B.S. 26-7 - art. 9
01/01/2019 § 10. Opgeheven door: Wet 19-7-18 - B.S. 26-7 - art. 9
01/01/2019 § 11. Opgeheven door: Wet 19-7-18 - B.S. 26-7 - art. 9
01/01/2019 § 12. Opgeheven door: Wet 19-7-18 - B.S. 26-7 - art. 9

Art. 56quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]