Publié le 24/04/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 april 1986 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der hulp-en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag
Art. 4.
01/01/1986 § 1. De invaliden van het stelsel der zeevarenden behouden hun hoedanigheid van werknemer met persoon ten laste volgens de regeling van toepassing bij de inwerkingtreding van dit besluit, gedurende de ganse duur van hun verblijf in een verpleeginrichting.
01/01/1986 § 2. De invaliden die op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit arbeidsongeschikt zijn, behouden gedurende het tijdvak van hun arbeidsongeschiktheid hun recht op de voorkeursvergoeding van toepassing in het stelsel der zeevarenden en verleend op grond van de vergoedingscategorie X.


Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]