Publié le 18/04/1954
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 9 april 1954 ter regeling van de bevoegdheden van de revisoren bij de instellingen van openbaar nut

HOOFDSTUK I - OPDRACHT VAN DE REVISOREN
Artikel 1.
28/04/1954 De revisoren worden belast met het toezicht op de geschriften der instellingen van openbaar nut, vermeld onder artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 en met het verzekeren van de echtheid en de juistheid ervan.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]