Publié le 30/08/2001
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot verrekening in 2001 van de algebraïsche verschillen, vastgesteld voor de jaren 1999 en 2000, zoals bedoeld in de artikelen 59 en 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 2.


Art. 3.
01/09/2001 In afwijking van art 2, § 2 van voormeld koninklijk besluit van 24 september 1992 gelden voor de periode vanaf 1 september 2001 tot en met 31 december 2001 de volgende bepalingen :
01/09/2001 "§ 2. a) Forfaitaire honoraria voor de in artikel 1 bedoelde verstrekkingen inzake klinische biologie en die zijn voorbehouden voor de geneesheren, specialist voor klinische biologie of voor nucleaire geneeskunde in vitro, voor de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie of nucleaire geneeskunde in vitro te verrichten alsmede voor de geneesheren, bedoeld in artikel 19, § 5quater, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984 :
01/09/2001 592270
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen lager is dan B 350..........420 BEF
01/09/2001 592292
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 350 tot minder dan B 700 bedraagt............622 BEF
01/09/2001 592314
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 700 tot minder dan B 1200 bedraagt............862 BEF
01/09/2001 592336
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 1200 tot minder dan B 1750 bedraagt............1.102 BEF
01/09/2001 592351
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 1750 tot minder dan B 2500 bedraagt..........1.390 BEF
01/09/2001 592373
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 2500 tot minder dan B 3500 bedraagt..........1.121 BEF
01/09/2001 592395
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B3500 tot minder dan B 5000 bedraagt..........1.121 BEF
01/09/2001 592410
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen B5000 of meer bedraagt..........1.121 BEF
01/09/2001 b) Forfaitaire honoraria voor de in artikel 1 bedoelde verstrekkingen inzake klinische biologie en die zijn voorbehouden voor de geneesheren, specialist voor klinische biologie of voor nucleaire geneeskunde in vitro, voor de apothekers en de licentiaten in de wetenschappen die door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie of nucleaire geneeskunde in vitro te verrichten alsmede voor de geneesheren, bedoeld in artikel 19, § 5quater, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, als die zorgverleners geaccrediteerd zijn als bedoeld in artikel 1, § 10, van de bijlage bij voormeld koninklijk besluit:
01/09/2001 592631
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen verstrekkingen lager is dan B 350..........420 BEF
01/09/2001 Bijkomend accrediteringshonorarium..........+ 5 BEF
01/09/2001 592653
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 350 tot minder dan B 700 bedraagt..........622 BEF
01/09/2001 Bijkomend accrediteringshonorarium.........+ 5 BEF
01/09/2001 592675
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 700 tot minder dan B 1200 bedraagt..........862 BEF
01/09/2001 Bijkomend accrediteringshonorarium..........+ 5 BEF
01/09/2001 592690
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 1200 tot minder dan B 1750 bedraagt..........1.102 BEF
01/09/2001 Bijkomend accrediteringshonorarium..........+ 5 BEF
01/09/2001 592712
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 1750 tot minder dan B 2500 bedraagt..........1.390 BEF
01/09/2001 Bijkomend accrediteringshonorarium..........+ 5 BEF
01/09/2001 592734
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 2500 tot minder dan B 3500 bedraagt..........1.121 BEF
01/09/2001 Bijkomend accrediteringshonorarium..........+ 5 BEF
01/09/2001 592756
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 3500 tot minder dan B 5000 bedraagt..........1.121 BEF
01/09/2001 Bijkomend accrediteringshonorarium..........+ 5 BEF
01/09/2001 592771
01/09/2001 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen B 5000 of meer bedraagt1.121 BEF
01/09/2001 Bijkomend accrediteringshonorarium..........+ 5 BEF'

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]