Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een dienst gevestigd in het Franse, het Nederlandse of het Duitse taalgebied

Art. 3.


HOOFDSTUK II - BEPALINGEN VOOR DE TAALGRENSGEMEENTEN
Art. 4.
03/12/1966 Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaren die op 1 september 1963 in een van de taalgrensgemeenten in de zin van artikel 8 van de gecoördineerde wetten verbonden waren:
03/12/1966 aan een niet-gemeentelijke plaatselijke dienst;
03/12/1966 of aan een gewestelijke dienst waarvan de werkkring gemeenten met een speciale regeling of met verschillende regelingen van het Franse of het Nederlandse taalgebied bestrijkt, en waarvan de zetel in hetzelfde gebied is gevestigd.


Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]