Publié le 26/09/1995
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 mei 1995 tot uitvoering van de artikelen 53 en 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 5.


Art. 6.
06/10/1995 De administratieve geldboete moet worden voldaan binnen de dertig dagen vanaf de dag dat de zorgverlener de in artikel 5 bedoelde kennisgeving heeft ontvangen. Deze wordt geacht te zijn ontvangen de eerste werkdag nadat zij ter post is afgegeven.

FR   NL   [Affichage pour impression]