Koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen

Art. 2bis

[B.S. 10/07/1991 Invoeging] Art. 2bis.
      d'application partir du 01/01/2003


[10/07/1991 vig.01/01/2003]

[K.B. 2-9-92 - B.S. 10-9; K.B. 11-4-94 - B.S. 19-4; V - K.B. 1-3-00 - B.S. 4-3]; van toepassing vanaf 1-4-2000