Publié le 16/02/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 februari 1980 tot vaststelling van het percentage van het bedrag der inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Art. 4.


Art. 5.
23/01/1995 Opgeheven bij K.B. 23-7-1985 - B.S. 2-8

Afdeling III - Slotbepalingen

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]